3

I am looking to perform following normalization for speech-to-text and text-to-speech. Let's look at the examples:

 1. V její dlouhé historii bychom našli celou řadu důležitých dat a jedním z nich je určitě i 8. prosinec roku 1890.

  • hyp1:V její dlouhé historii bychom našli celou řadu důležitých dat a jedním z nich je určitě i osmý prosinec roku osmnáct set devadesát
  • hyp2: V její dlouhé historii bychom našli celou řadu důležitých dat a jedním z nich je určitě i osmý prosinec roku tisíc osm set devadesát
 2. A právě tady se našlo snad nejvíc stop po magdalenienských lovcích, kteří zde před 11-17000 lety tábořili.

  • hyp1: A právě tady se našlo snad nejvíc stop po magdalenienských lovcích, kteří zde před jedenácti až sedmnácti tisíci lety tábořili.
 3. Dnes tu na 23 ha můžete vidět na 7000 druhů dřevin a bylin z 5 kontinentů.

  • hyp1: Dnes tu na dvaceti třech hektarech můžete vidět na sedm tisíc druhů dřevin a bylin z pěti kontinentů.

The tools and resources I have found:

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.